Carolin Klemz

Kontakt:

0176 – 977 464 20 (gerne Whats App) 

carolin.klemz@t-online.de

  • Beratung in der Schwangerschaft
  • Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden
  • Akupunktur und Aku-Taping 
  • Wochenbettbetreuung (Eutin, Malente)
  • Stillberatung